Η μετοχή

Κλάδος: Τρόφιμα & Ποτά – Γεωργία & Αλιεία
Σύμβολο διαπραγματευσης X.A: ΕΛΙΧΘ
Σύμβολο διαπραγματευσης Reuters: HLSr.AT
Σύμβολο διαπραγματευσης Bloomberg: ELFIS_GA
Αρ. Μετοχών: 30.390.000