ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
Η συστηματική κατάταξη του Λαυρακιού είναι η εξής :

Ομοταξία :OSTEICTHYES
Υφομοταξία :ACTINOPTERYGII
Τάξη : PERSIFORMES
Υπόταξη :PERCOIDEI
Οικογένεια : SERRANIDAE
Γένος : DICENTRARCHUS
Είδος : LABRAX

Εντοπίζεται στις ανατολικές ακτές του Ατλαντικού, στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Προτιμά να ζει σε υφάλμυρα, παράκτια ύδατα, σε εκβολές ποταμών και λιμνοθάλασσες.

Το φθινόπωρο επιστρέφει στην ανοικτή θάλασσα για αναπαραγωγή, ενώ για όλο το χειμώνα παραμένει στα βαθιά νερά. Η αναπαραγωγική περίοδος τοποθετείται μεταξύ τέλους Οκτωβρίου και αρχών Μαρτίου, με τη μεγαλύτερη ένταση τον Ιανουάριο σε θερμοκρασίες 11°-19°C . Η ανάπτυξη των αυγών γίνεται σε θερμοκρασία 13°C, είναι πελαγικά με διάμετρο 1,18 mm και χρόνο εκκόλαψης 4,67 ημέρες. Ο χρόνος διπλασιασμού του πληθυσμού κυμαίνεται από 1,4-4,4 χρόνια. Τα νεαρά ψάρια σχηματίζουν κοπάδια σε αντίθεση με τα ενήλικα που ζουν αυτόνομα.

Είναι είδος σαρκοφάγο και εξαιρετικά αδηφάγο. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία καλά αναπτυγμένων δοντιών που χρησιμεύουν για την αρπαγή και τη συγκράτηση της τροφής.

Γενικά είναι ένα είδος με μεγάλο εύρος επιβίωσης σε θερμοκρασίες 8° -30°C, (με δυνατότητα προσαρμογής των μεγάλων ατόμων και σε γλυκά νερά), ενώ προτιμά να κινείται σε νερά με pH 7,8-8,3 και πάντα σε κορεσμένο διαλυμένο οξυγόνο. Ως θερμοκρασία βέλτιστης ανάπτυξης θεωρείται αυτή των 22°C. Το μέγιστο μέγεθος που μπορούν να αποκτήσουν είναι 103 cm, μέγιστο βάρος 12 kg και μέγιστη ηλικία 15 χρόνια.