1986
Ίδρυση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.» από τους Χαράλαμπο Δενδρινό και Βασίλειο Τσεκούρα.

1987
Ξεκινά η λειτουργία της πρώτης μονάδας πάχυνσης γόνου, τσιπούρας και λαβρακιού.

1992
Η Εταιρεία πρωτοπορεί, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά υγρό-οξυγόνο στα ψυγεία μεταφοράς γόνου. Παράλληλα, εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την αεροπορική μεταφορά του γόνου.

1997-2000
Η νέα διοίκηση της Εταιρείας, με επικεφαλής τον Ιωάννη Κατσιβέλη και τον Lewis Nigel, υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο που αποβλέπει στην ποιοτική αναβάθμιση της εταιρείας και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των μέσων παραγωγής.

2000
Οι «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες» εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2003
Η εταιρεία σημειώνει παγκόσμια καινοτομία στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών, με την παραγωγή ενός νέου είδους μεγάλου ψαριού, της γλώσσας «Dover Solea»

2006
Ο Όμιλος, μπαίνει σε νέα τροχιά ανάπτυξης ύστερα από συγχωνεύσεις και απορροφήσεις ιχθυοτροφείων και quality μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας από όλη τη χώρα.
Παράγονται 7,5 τόνοι Γλώσσα Dover Solea, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του δεύτερου κύκλου της έρευνας για το καινοτόμο αυτό είδος.