Οι «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες», αποτελούν έναν διαρκώς εξελισσόμενο Όμιλο εταιρειών, με δυναμική εκπροσώπηση στην εγχώρια, Ευρωπαϊκή και γενικότερα διεθνή αγορά.

Κύριες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η παραγωγή γόνου και μεγάλου ψαριού καθώς και η επεξεργασία και συσκευασία των τελικών προϊόντων. Επιπλέον, ο Όμιλος εμπορεύεται και διανέμει τα προϊόντα του μέσω ενός εξουσιοδοτημένου δικτύου αντιπροσώπων που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.