Ποιότητα, καινοτομία, όραμα, σεβασμός, πάθος, μεράκι είναι μόνο κάποιες από τις λέξεις που περιγράφουν αυτό που παράγουμε καθημερινά, για τις δικές μας και δικές σας οικογένειες.

Ο Όμιλος διακρίνεται για την εξαιρετική ποιότητα γόνου που διαθέτει στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.  Πρόκειται για μικρό ψάρι, το οποίο αποτελεί την πρώτη ύλη της ιχθυοκαλλιέργειας. Η παραγωγή του γόνου πραγματοποιείται στους δύο υπερσύχρονους και άρτια οργανωμένους ιχθυογεννητικούς σταθμούς στη Λάρυμνα και την Αταλάντη Φθιώτιδας. Σε κάθε ιχθυογεννητικό σταθμό, υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο επιμελείται την παραγωγική διαδικασία του γόνου, η οποία συντελείται στα εξής στάδια:

Τμήμα γεννητόρων
Οι γεννήτορες τοποθετούνται σε ειδικές δεξαμενές οι οποίες ελέγχονται καθημερινά ώστε να διασφαλίζονται οι ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή και ανάπτυξη των αυγών τους.

Τμήμα ζωντανής τροφής
Τα αυγά των γεννητόρων εκτρέφονται για 40-50 ημέρες αποκλειστικά από φυσικά συστατικά πριν προωθηθούν προς εκκόλαψη.

Τμήμα εκκόλαψης
Τα αυγά των γεννητόρων τοποθετούνται στις δεξαμενές εκκόλαψης, όπου παραμένουν μέχρι και 60 ημέρες μετά την εκκόλαψή τους. Στο διάστημα αυτό, αναπτύσσονται σε μικρά ψάρια και ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της παραγωγής του γόνου.

Τμήμα απογαλακτισμού
Σε ηλικία 60 ημερών ο γόνος μεταφέρεται στις δεξαμενές του τμήματος απογαλακτισμού, όπου ξεκινά η συστηματική διατροφή του.

Τμήμα προπάχυνσης και πάχυνσης

Σε αυτό το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, ο γόνος αποκτά την τελική του μορφή. Έχοντας πια φτάσει το βάρος του 1,5 έως 2 γραμμαρίων, πραγματοποιείται ο τελικός ποιοτικός έλεγχος πριν προωθηθεί προς πάχυνση. Συνολικά περίπου 50 εκ. τεμάχια αναμένεται να παραχθούν για το 2014.