Οι Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες είχαν πάντα ως κύριο σκοπό να αναπτύξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Με την πάροδο του χρόνου κατάφεραν να έχουν δυναμική παρουσία στις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές αγορές όπως της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας see, της Αγγλίας, της Γερμανίας και της Πορτογαλίας. Τα τελευταία χρόνια επεκτάθηκαν και σε πιο μακρινές αγορές όπως της Αμερικής, της Ρωσίας και της Αυστραλίας. Συνολικά οι Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες εξάγουν κορυφαίας ποιότητας προϊόντα σε περισσότερες από 25 χώρες.