Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις

01.06.2021 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

04.06.2020Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

17.06.2020 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

20.11.2019 (2018) Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
20.11.2019 (2017) Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
20.11.2019 (2016) Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
08.11.2019 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
19.08.2019 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

19.06.2015 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
19.06.2015 Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
28.05.2015 Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
26.05.2015 Ανακοίνωση
26.05.2015 Ανακοίνωση
30.04.2015 Ανακοίνωση
22.04.2015 Αλλαγή Υπεύθυνου Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων
31.03.2015 Ανακοίνωση περί σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων/Εκθέσεων
04.03.2015 Ανακοίνωση

03.12.2014 Ανακοίνωση
01.12.2014 Ανακοίνωση περί σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων/Εκθέσεων
28.11.2014 Ανακοίνωση
24.11.2014 Ανακοίνωση
29.08.2014 Ανακοίνωση περί σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων/Εκθέσεων
30.05.2014 Ανακοίνωση περί σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων/Εκθέσεων
08.04.2014 Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
18.03.2014 Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
07.03.2014 Ανακοίνωση
26.02.2014 Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

27.11.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2013
21.10.2013 Περίληψη σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης

30.11.2012 Ανακοίνωση σύμφωνα με την παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.
03.09.2012 Ανακοίνωση βάσει της παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.
29.06.2012 Ανακοίνωση για τις Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
31.05.2012 2 Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
31.05.2012 Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών – λογιστικών καταστάσεων
30.03.2012 2 Aνακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου
30.03.2012 Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών – λογιστικών καταστάσεων

30.11.2011 Aνακοίνωση σύμφωνα με την παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.
31.08.2011 Ανακοίνωση βάσει της παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.
31.05.2011 Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων
23.05.2011 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
20.05.2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
06.05.2011 2 Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων
06.05.2011 Αναβολή της από 06.05.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
06.04.2011 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
31.03.2011 Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών – λογιστικών καταστάσεων
25.02.2011 Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων
01.02.2011 Αλλαγή Υπεύθυνου Εταιρικών Ανακοινώσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων

30.11.2010 Aνακοίνωση σύμφωνα με την παρ. 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.
31.08.2010 Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων
28.06.2010 Αλλαγή Επωνυμίας / Διακριτικού Τίτλου Εταιρίας
17.06.2010 Ανακοίνωση αλλαγής στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
11.06.2010 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
01.06.2010 Eκτακτη εισφορά του άρθρου 5 του Ν. 3845/2010
31.05.2010 Ανακοίνωση
18.05.2010 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
11.05.2010 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
15.04.2010 Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρεία
31.03.2010 Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.
05.02.2010 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
18.01.2010 Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρεία

11.12.2009 Αλλαγή υπευθύνου επικοινωνίας
07.12.2009 Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων
01.12.2009 Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων
11.11.2009 2 Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρία
11.11.2009 Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών
17.09.2009 Επικύρωση συμφωνίας συνδιαλλαγής
15.09.2009 Διόρθωση στα στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/04/2009 – 30/06/2009
04.09.2009 Γνωστοποίηση αποφάσεων για ουσιώδη μεταβολή της επιχειρηματικής δράσης της εταιρείας
01.09.2009 Ανακοίνωση σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4.4. του Κανονισμού του ΧΑ.
24.07.2009 Αποφάσεις μετ αναβολή Γενικής Συνέλευσης
06.07.2009 Αλλαγή Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών
29.06.2009 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
03.06.2009 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
01.06.2009 Ανακοίνωση σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
28.05.2009 Ανακοίνωση Αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή
03.04.2009 Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
09.02.2009 Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων
03.02.2009 Ανακοίνωση

23.12.2008 Αλλαγή εσωτερικού ελεγκτή
01.12.2008 Ανακοίνωση σύμφωνα με την Ενότητα 4.1.4.4 του Κανονισμού του ΧΑ
03.11.2008 Σχολιασμός δημοσιεύματος
31.10.2008 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
30.10.2008 Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων
27.10.2008 2 Ανακοίνωση για εκλογή νέου μέλους ΔΣ
27.10.2008 Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
24.10.2008 Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ.
20.10.2008 Κατάθεση αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99 του Ν. 3588/2007
15.10.2008 Παραίτηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
12.09.2008 Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών
11.09.2008 Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών
28.08.2008 Συνέχιση της δυναμικής πορείας του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008
30.06.2008 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
13.06.2008 Διάθεση ετήσιου δελτίου χρήσης 2007
29.05.2008 Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
29.05.2008-2 Ενίσχυση κύκλου εργασιών και αύξηση κερδοφορίας και στο Α’ τρίμηνο 2008
28.05.2008 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Πρώτου Τριμήνου 2008
19.05.2008 Διάψευση δημοσιεύματος
27.03.2008 Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007 – Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας του Ομίλου
26.02.2008 2 Απόκτηση του 100% της ΚΑΛΛΟΝΗ Α.Ε.
26.02.2008 Δημοσίευση Ετήσιων Αποτελεσμάτων 2007
23.01.2008 Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας
11.01.2008 Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων

20.11.2007 Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών
15.11.2007 Οικονομικά Αποτελέσματα εννεαμήνου 2007
31.10.2007 Γνωστοποίηση άρθρου 27 Ν.3556. (Ορθή επανάληψη)
30.10.2007 Γνωστοποίηση άρθρου 27 Ν.3556
11.10.2007 Αλλαγή εσωτερικού ελεγκτή
21.09.2007 Ανακοίνωση
18.09.2007 Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
13.09.2007 Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής
04.09.2007 Επεξηγηματική ανακοίνωση επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6Μ 2007
30.08.2007 Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2007
01.08.2007 Επιχειρηματικές Εξελίξεις
26.07.2007 Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος/πληρωμής
26.07.2007 Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαφοράς
02.07.2007 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
26.06.2007 Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.
19.06.2007 Ανακοίνωση
15.06.2007 Διάθεση Ετήσιου Δελτίου χρήσης 2006
11.06.2007 2 Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2007
11.06.2007 Ανακοίνωση για τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2007 έως 31.3.2007
07.06.2007 Ανακοίνωση για τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2007 έως 31.3.2007
17.05.2007 Οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2007
19.04.2007 Εκδοση Ομολογιακού Δανείου
17.04.2007 Εκδοση Ομολογιακού Δανείου
03.04.2007 Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρία
29.03.2007 Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
27.03.2007 Παρουσίαση σε ξένους θεσμικούς επενδυτές
13.03.2007 2 Γνωστοποίηση πώλησης μετοχών
13.03.2007 Γνωστοποίηση
08.03.2007 Η εταιρία προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ
28.02.2007 Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής
15.02.2007 Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών
06.02.2007 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
24.01.2007 Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
23.01.2007 Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του για το έτος του 2006
17.01.2007 Ανακοίνωση
16.01.2007 Ανακοίνωση
01.08.2007 Ανακοίνωση

29.12.2006 Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 282 του Κανονισμού Χ.Α.
22.12.2006 2 Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 282 του Κανονισμού Χ.Α.
22.12.2006 Ανακοίνωση
20.12.2006 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Φορολογικού Ελέγχου θυγατρικών εταιριών που απορροφήθηκαν από την εταιρία
15.12.2006 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
14.12.2006 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
08.12.2006 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
07.12.2006 Εξαγορά εταιρειών
01.12.2006 Αποτελέσματα 9 Μηνου 2006
30.11.2006 Συμπληρώματα και διορθώσεις των στοιχείων και πληροφοριών της περιόδου 1/1/2006 έως 30/9/2006
09.11.2006 Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής
21.09.2006 Γνωστοποίηση συναλλαγής διευθυντικού στελέχους, σύμφωνα με το άρθρο 282 του Κανονισμού Χ.Α.
19.09.2006 Γνωστοποίηση συναλλαγής διευθυντικού στελέχους, σύμφωνα με το άρθρο 282 του Κανονισμού Χ.Α.
09.08.2006 Το μέρισμα για τη χρήση 2005 ανέρχεται σε ποσό 0,02 ευρώ ανά μετοχή
01.08.2006 Νέα υπεύθυνη εταιρικών ανακοινώσεων διορίσθηκε η κ. Βασιλική Αποστολοπούλου
31.07.2006 Ανακοίνωση
03.07.2006 Ανακοίνωση
30.06.2006 2 Ανακοίνωση για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και διανομή δωρεάν μετοχών
30.06.2006 Εξαγορά κατά 100% της θυγατρικής εταιρίας ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ
26.06.2006 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
15.06.2006 Διάθεση Ετήσιου Δελτίου 2005
02.06.2006 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
13.04.2006 Γνωστοποίηση
09.03.2006 Νέα υπεύθυνη εταιρικών ανακοινώσεων τοποθετήθηκε η κυρία Ιφιγένεια Ορφανού
13.02.2006 2 Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη σύναψη συμβάσεων με τις εταιρίες ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΕΠΕ και ΥΔΡΟΦΑΡΜ ΕΠΕ
13.02.2006 Nέα υπεύθυνη εταιρικών ανακοινώσεων της Εταιρίας

23.12.2005 Έγκριση συγχώνευσης 
28.11.2005 Γνωστοποίηση 
08.09.2005 Σύμβαση Μακροπρόθεσμου Δανείου, ύψους ευρώ 3.000.000,00, πενταετούς διάρκειας 
07.09.2005 Αγορά 64.478 ανωνύμων μετοχών (50% του κεφαλαίου) της ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε. 
08.08.2005 Η εταιρεία δεν προέβη στην αγορά επιπλέον ίδιων μετοχών 
20.07.2005 Μέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή 
14.07.2005 Τροποποιημένος Ισολογισμός 
06.07.2005 Ολοκλήρωση μεταβίβασης 
05.07.2005 2 Γνωστοποίηση 
05.07.2005 Ολοκλήρωση της μεταβίβασης 
30.06.2005 2 Μέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή 
30.06.2005 Εναρξη διαδικασίας συγχώνευσης 
29.06.2005 Αποφασίστηκε η απόκτηση μετοχών της Εταιρείας με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους 
27.05.2005 Απόκτηση του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
24.05.2005 Γνωστοποίηση 
18.05.2005 Διάθεση πληροφοριακου Δελτίου 
05.05.2005 Συμφωνία για την αγορά ιχθυοπληθυσμού 
01.04.2005 2 Εσωτερικός ελεγκτής στην εταιρεία ανέλαβε ο κος Δημοσθένης Αγγελακόπουλος 
01.04.2005 Εγκριση συγχώνευσης 
28.03.2005 Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
24.02.2005 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
03.02.2005 Συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της “ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ” 
25.01.2005 Εναρξη καταβολής προσωρινού μερίσματος – Δικαιούχοι είσπραξης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2004 
05.01.2005 Έναρξη εκ νέου της διαδικασίας συγχωνεύσεως της εταιρίας με απορρόφηση των θυγατρικών της 

23.12.2004 Διάθεση Πληροφοριακού Σημειώματος
16.12.2004 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης – Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,17 ευρώ ανά μετοχή
12.11.2004 (2) Διαπραγμάτευση μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. χωρίς Ειδικό Διαπραγματευτή
12.11.2004 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
08.09.2004 Αποκοπή μερίσματος την 15.9.2004 – Εναρξη καταβολής την 5.10.2004
12.08.2004 Αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας
09.08.2004 (2) Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
09.08.2004 Αγορά ιδίων μετοχών
30.07.2004 Αγορά Ιδίων Μετοχών
16.07.2004 Αναβολή λήψης απόφασης