Επικοινωνία I.R.

Κωνσταντίνος Πολίτης
IRO

Tηλ: +30 210 6131666
Fax: +30 210 6136009 & +30 210 6132367

e-mail: ir@helfish.gr