Γ.Σ. 2015

Οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από το τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210 6131666.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ