Μερίσματα

 

Λογιστική Χρήση 2006 2005 2004
Μέρισμα ανά Μετοχή σε € 0,02 0,02 0,35
Ημερομηνία Δικαιώματος 6/8/2007 18/8/2006 25/7/2005
Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής 13/8/2007 21/8/2006 9/8/2005