2009

11.12.2009 Αλλαγή υπευθύνου επικοινωνίας
07.12.2009 Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων
01.12.2009 Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων
11.11.2009 2 Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρία
11.11.2009 Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών
17.09.2009 Επικύρωση συμφωνίας συνδιαλλαγής
15.09.2009 Διόρθωση στα στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/04/2009 – 30/06/2009
04.09.2009 Γνωστοποίηση αποφάσεων για ουσιώδη μεταβολή της επιχειρηματικής δράσης της εταιρείας
01.09.2009 Ανακοίνωση σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4.4. του Κανονισμού του ΧΑ.
24.07.2009 Αποφάσεις μετ αναβολή Γενικής Συνέλευσης
06.07.2009 Αλλαγή Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών
29.06.2009 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
03.06.2009 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
01.06.2009 Ανακοίνωση σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
28.05.2009 Ανακοίνωση Αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή
03.04.2009 Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
09.02.2009 Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων
03.02.2009 Ανακοίνωση