2008

23.12.2008 Αλλαγή εσωτερικού ελεγκτή
01.12.2008 Ανακοίνωση σύμφωνα με την Ενότητα 4.1.4.4 του Κανονισμού του ΧΑ
03.11.2008 Σχολιασμός δημοσιεύματος
31.10.2008 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
30.10.2008 Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων
27.10.2008 2 Ανακοίνωση για εκλογή νέου μέλους ΔΣ
27.10.2008 Παραίτηση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
24.10.2008 Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ.
20.10.2008 Κατάθεση αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99 του Ν. 3588/2007
15.10.2008 Παραίτηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
12.09.2008 Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών
11.09.2008 Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών
28.08.2008 Συνέχιση της δυναμικής πορείας του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008
30.06.2008 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
13.06.2008 Διάθεση ετήσιου δελτίου χρήσης 2007
29.05.2008 Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
29.05.2008-2 Ενίσχυση κύκλου εργασιών και αύξηση κερδοφορίας και στο Α’ τρίμηνο 2008
28.05.2008 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Πρώτου Τριμήνου 2008
19.05.2008 Διάψευση δημοσιεύματος
27.03.2008 Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007 – Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας του Ομίλου
26.02.2008 2 Απόκτηση του 100% της ΚΑΛΛΟΝΗ Α.Ε.
26.02.2008 Δημοσίευση Ετήσιων Αποτελεσμάτων 2007
23.01.2008 Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρίας
11.01.2008 Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων