2007

20.11.2007 Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών
15.11.2007 Οικονομικά Αποτελέσματα εννεαμήνου 2007
31.10.2007 Γνωστοποίηση άρθρου 27 Ν.3556. (Ορθή επανάληψη)
30.10.2007 Γνωστοποίηση άρθρου 27 Ν.3556
11.10.2007 Αλλαγή εσωτερικού ελεγκτή
21.09.2007 Ανακοίνωση
18.09.2007 Απάντηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
13.09.2007 Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής
04.09.2007 Επεξηγηματική ανακοίνωση επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6Μ 2007
30.08.2007 Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2007
01.08.2007 Επιχειρηματικές Εξελίξεις
26.07.2007 Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος/πληρωμής
26.07.2007 Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαφοράς
02.07.2007 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
26.06.2007 Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.
19.06.2007 Ανακοίνωση
15.06.2007 Διάθεση Ετήσιου Δελτίου χρήσης 2006
11.06.2007 2 Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2007
11.06.2007 Ανακοίνωση για τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2007 έως 31.3.2007
07.06.2007 Ανακοίνωση για τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1.2007 έως 31.3.2007
17.05.2007 Οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2007
19.04.2007 Εκδοση Ομολογιακού Δανείου
17.04.2007 Εκδοση Ομολογιακού Δανείου
03.04.2007 Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρία
29.03.2007 Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
27.03.2007 Παρουσίαση σε ξένους θεσμικούς επενδυτές
13.03.2007 2 Γνωστοποίηση πώλησης μετοχών
13.03.2007 Γνωστοποίηση
08.03.2007 Η εταιρία προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού της εταιρίας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ
28.02.2007 Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής
15.02.2007 Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών
06.02.2007 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
24.01.2007 Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
23.01.2007 Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του για το έτος του 2006
17.01.2007 Ανακοίνωση
16.01.2007 Ανακοίνωση
01.08.2007 Ανακοίνωση