2006

29.12.2006 Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 282 του Κανονισμού Χ.Α.
22.12.2006 2 Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 282 του Κανονισμού Χ.Α.
22.12.2006 Ανακοίνωση
20.12.2006 Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Φορολογικού Ελέγχου θυγατρικών εταιριών που απορροφήθηκαν από την εταιρία
15.12.2006 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
14.12.2006 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
08.12.2006 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
07.12.2006 Εξαγορά εταιρειών
01.12.2006 Αποτελέσματα 9 Μηνου 2006
30.11.2006 Συμπληρώματα και διορθώσεις των στοιχείων και πληροφοριών της περιόδου 1/1/2006 έως 30/9/2006
09.11.2006 Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής
21.09.2006 Γνωστοποίηση συναλλαγής διευθυντικού στελέχους, σύμφωνα με το άρθρο 282 του Κανονισμού Χ.Α.
19.09.2006 Γνωστοποίηση συναλλαγής διευθυντικού στελέχους, σύμφωνα με το άρθρο 282 του Κανονισμού Χ.Α.
09.08.2006 Το μέρισμα για τη χρήση 2005 ανέρχεται σε ποσό 0,02 ευρώ ανά μετοχή
01.08.2006 Νέα υπεύθυνη εταιρικών ανακοινώσεων διορίσθηκε η κ. Βασιλική Αποστολοπούλου
31.07.2006 Ανακοίνωση
03.07.2006 Ανακοίνωση
30.06.2006 2 Ανακοίνωση για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και διανομή δωρεάν μετοχών
30.06.2006 Εξαγορά κατά 100% της θυγατρικής εταιρίας ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ
26.06.2006 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
15.06.2006 Διάθεση Ετήσιου Δελτίου 2005
02.06.2006 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
13.04.2006 Γνωστοποίηση
09.03.2006 Νέα υπεύθυνη εταιρικών ανακοινώσεων τοποθετήθηκε η κυρία Ιφιγένεια Ορφανού
13.02.2006 2 Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη σύναψη συμβάσεων με τις εταιρίες ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΕΠΕ και ΥΔΡΟΦΑΡΜ ΕΠΕ
13.02.2006 Nέα υπεύθυνη εταιρικών ανακοινώσεων της Εταιρίας