2005

 

23.12.2005 Έγκριση συγχώνευσης 
28.11.2005 Γνωστοποίηση 
08.09.2005 Σύμβαση Μακροπρόθεσμου Δανείου, ύψους ευρώ 3.000.000,00, πενταετούς διάρκειας 
07.09.2005 Αγορά 64.478 ανωνύμων μετοχών (50% του κεφαλαίου) της ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε. 
08.08.2005 Η εταιρεία δεν προέβη στην αγορά επιπλέον ίδιων μετοχών 
20.07.2005 Μέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή 
14.07.2005 Τροποποιημένος Ισολογισμός 
06.07.2005 Ολοκλήρωση μεταβίβασης 
05.07.2005 2 Γνωστοποίηση 
05.07.2005 Ολοκλήρωση της μεταβίβασης 
30.06.2005 2 Μέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή 
30.06.2005 Εναρξη διαδικασίας συγχώνευσης 
29.06.2005 Αποφασίστηκε η απόκτηση μετοχών της Εταιρείας με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους 
27.05.2005 Απόκτηση του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
24.05.2005 Γνωστοποίηση 
18.05.2005 Διάθεση πληροφοριακου Δελτίου 
05.05.2005 Συμφωνία για την αγορά ιχθυοπληθυσμού 
01.04.2005 2 Εσωτερικός ελεγκτής στην εταιρεία ανέλαβε ο κος Δημοσθένης Αγγελακόπουλος 
01.04.2005 Εγκριση συγχώνευσης 
28.03.2005 Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
24.02.2005 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
03.02.2005 Συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της “ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ” 
25.01.2005 Εναρξη καταβολής προσωρινού μερίσματος – Δικαιούχοι είσπραξης του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2004 
05.01.2005 Έναρξη εκ νέου της διαδικασίας συγχωνεύσεως της εταιρίας με απορρόφηση των θυγατρικών της