2004

23.12.2004 Διάθεση Πληροφοριακού Σημειώματος
16.12.2004 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης – Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,17 ευρώ ανά μετοχή
12.11.2004 (2) Διαπραγμάτευση μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. χωρίς Ειδικό Διαπραγματευτή
12.11.2004 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
08.09.2004 Αποκοπή μερίσματος την 15.9.2004 – Εναρξη καταβολής την 5.10.2004
12.08.2004 Αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας
09.08.2004 (2) Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
09.08.2004 Αγορά ιδίων μετοχών
30.07.2004 Αγορά Ιδίων Μετοχών
16.07.2004 Αναβολή λήψης απόφασης