Διευθυντικά στελέχη

Δημόπουλος Δημήτριος
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1966. Είναι απόφοιτος Ιχθυολογίας του τμήματος Ιχθυοκομίας και Αλιείας του ΤΕΙ Μεσολογγίου (1990). Εργάστηκε στην Κορωνίς ΑΕ (1991-1992) Καλλονή ΑΕ (1992-1996) Ιχθυοκαλλιέργειες Σαρωνικού (1997-2003) και σε άλλες εταιρείες (2004-2006). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα παραγωγής ιχθυογεννητικών σταθμών και παχύνσεων. Σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Παραγωγής του Ομίλου.

Πολίτης Κωνσταντίνος
Γεννήθηκε στην Απιδέα Λακωνίας το 1969. Είναι απόφοιτος του ΤΕΙ Λογιστικής Χαλκίδας (1996). Από το 1994 έως το 1997 εργάστηκε στον τομέα των λογιστικών εφαρμογών. Εντάχθηκε στο δυναμικό του Ομίλου το 1998 και από τον Ιούνιο του 2001 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων και Ενημέρωσης Μετόχων του Ομίλου.