Ετήσια Δελτία

Ετήσιο δελτίο 2001

Ετήσιο δελτίο 2002

Ετήσιο δελτίο 2003

Ετήσιο δελτίο 2004

Ετήσιο δελτίο 2005

Ετήσιο δελτίο 2006
An annual report is a comprehensive report on a company’s activities throughout the preceding year. Annual reports are intended to give shareholders and other interested people information about the company’s activities and financial performance. They may be considered as grey literature. Most jurisdictions require companies to prepare and disclose annual reports, and many require the annual report to be filed at the company’s registry. Companies listed on a stock exchange are also required to report at more frequent intervals (depending upon the rules of the stock exchange involved)
Ετήσιο δελτίο 2007