Επικοινωνία

HFF CONTACT
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
Λεωφ. Πεντέλης 95 Γ, Χαλάνδρι, ΤΚ 152 34
Tηλ: +30 210 6131666 Fax: +30 210 6136009  &  +30 210 6132367
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helfish.gr/
e-mail: postmaster@helfish.gr