Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί

JUVENILE STATION2

Θέση: Αταλάντη,  Νομός Φθιώτιδας
Ο ιχθυογεννητικός αυτός σταθμός δεν ειδικεύεται μόνο στην παραγωγή γόνου αλλά προορίζεται να μετατραπεί από τον όμιλο σε κέντρο ελεγχόμενης παραγωγής και επεξεργασίας νέων ειδών μεγάλου ψαριού.

Θέση: Λάρυμνα, Νομός Φθιώτιδας
Ο εναλλακτικός αυτός σταθμός παραγωγής γόνου, λειτουργεί υποστηρικτικά για το σταθμό πάχυνσης που βρίσκεται στις ίδιες εγκαταστάσεις. Το θαλασσινό νερό που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία της μονάδας, έχει σταθερή θερμοκρασία στους 23ο C, η οποία είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη γόνου άριστης ποιότητας.

JUVENILE STATION1