Εμπορία και Διανομή

Οι Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες δραστηριοποιούνται επίσης στην εμπορία γόνου, μεγάλου ψαριού, ιχθυοτροφών και διαφόρων ειδών εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας. Όσον αφορά στην εμπορία του γόνου και του μεγάλου ψαριού, η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της με προϊόντα εμπορίας σε περιόδους που τα αποθέματα ιδιοπαραγωγής δεν καλύπτουν την ζήτηση, ή σε περιόδους που οι τιμές πώλησης της αγοράς δεν καλύπτουν το κόστος ιδιοπαραγωγής. Οι Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες έχουν δημιουργήσει σχέσεις αποκλειστικής συνεργασίας με εταιρείες που ειδικεύονται στην παραγωγή ιχθυοτροφών και ειδών εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας και βάση αυτής της σχέσης εμπορεύεται τα προϊόντα αυτά.

PACKING STATION 1Η διανομή των τελικών προϊόντων, επιτυγχάνεται μέσω ενός άρτια οργανωμένου δικτύου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σε 25 χώρες συνολικά.Το τμήμα πωλήσεων του Ομίλου, αποτελεί το επιχειρησιακό κέντρο του δικτύου. Η διάθεση των προϊόντων, πραγματοποιείται μέσω της συνεργασίας του εμπορικού τμήματος και εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων-πωλητών, που εδρεύουν στην Ελλάδα αλλά σε πόλεις κλειδιά της Ευρωπαϊκής αγοράς. Το 50-60% του έτοιμου προϊόντος (μεγάλο ψάρι) εξάγεται κυρίως στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία και σε χώρες της ΚεντρικήςΕυρώπης, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται στην εγχώρια και διεθνή αγορά.