Επεξεργασία και Συσκευασία

Ο Όμιλος «Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες», καταγράφοντας καθημερινά τις εγχώριες και διεθνείς αγοραστικές τάσεις, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών, παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας. Γι΄αυτό το λόγο, όλα τα προϊόντα υποβάλλονται σε εξονυχιστικούς ελέγχους όχι μόνο κατά την παραγωγική διαδικασία, αλλά και κατά την επεξεργασία και συσκευσία τους.

Η επεξεργασία των τελικών προϊόντων είναι βασισμένη στα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Μέρος του μεγάλου ψαριού που διατίθεται προς πώληση, είναι ψάρια απεντερωμένα, ή φιλετοποιημένα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.INSIDE PACKING 1

Ο Όμιλος στοχεύει στην υψηλή ποιότητα και την προστασία των προϊόντων που παράγει και εμπορεύεται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του. Έτσι και στον τομέα της συσκευασίας, έπειτα από διαρκή και συστηματική έρευνα, έχει καταλήξει στη χρήση ισοθερμικών κιβωτίων που φέρουν το διακριτικό σήμα του.

Τα κιβώτια αυτά, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, που επιτρέπουν τόσο την τοποθέτηση ψαριών με συγκεκριμένη διάταξη, όσο και την τοποθέτηση αρκετού πάγου για την διατήρησή τους.